Bara Nedir?

Aynı gerilim ve frekans hakkında bulunan elektrik enerjisinin, topladığı ve dağıtılmakta olan ünitelerine verilen ada BARA denilmektedir.

Baralar, elektrik enerjilerini kontrol altında tutabilmek ve kumanda edebilmek amaçlı bu ünitelerin birbirleriyle irtibatını sağlamaktadır. Baralar aynı zamanda da iletken özelliğe sahiptir. Baraların malzemeleri bakır ve alüminyum olarak değişik metaller ile yapılmaktadır. Bakırın kullanıldığı baralar ise alüminyum kullanılarak yapılmış olan baralardan neredeyse %75 oranında daha fazla akım taşıyabilmektedir.

Baralar, genel itibari ile santrallerde, trafo merkezlerinde, şalt sahalarında, ölçüm merkezlerinde, elektrik dağıtım panolarında ve daha birçok alanda kullanılmaktadır. Şalt sahaları ve trafo arasında da düzgün ve güvenilir bağlantı sağlanmaktadır. Genellikle iç tesislerde bulunan baralar, çelik özlü alüminyum iletkenler şekildedir.